Endodontija

Uspešnost endodontskega zdravljenja je močno odvisna od natančnosti in temeljitosti čiščenja koreninskih kanalov, čemur je pogosto kos le posebej za to delo usposobljen, izkušen in ustrezno opremljen zobozdravnik. Tako pri nas ob uporabi zobozdravstvenega mikroskopa, in ostalih posebej za endodontijo razvitih instrumentov in aparatur pozdravimo in ohranimo tudi zelo prizadete zobe z vneto ali odmrlo zobno pulpo (zobni živec).

Vnetje in odmrtje zobne pulpe sta največkrat posledica globokega kariesa (zobne gnilobe) ali poškodbe zoba. Odmrla zobna pulpa je polna mikroorganizmov (predvsem bakterij), ki povzročajo vnetje v kosti ob zobni korenini (granulom, ognojek). Z endodontskim zdravljenjem odstranimo nepovratno vneto ali odmrlo zobno pulpo, razkužimo koreninske kanale ter tesno zapolnimo koreninske kanale. Tako ohranjen zob je boljši od zobnih nadomestkov (protetike, vsadkov).

SPREJEMAMO TUDI NAPOTENE PACIENTE, KI SE PO ENDODONTSKEM POSEGU VRNEJO K SVOJEMU OSEBNEMU ZOBOZDRAVNIKU.

Endo je grška beseda za notranjost, odont pa za zob.
Endodontsko zdravljenje je zdravljenje notranjosti zoba.
Zdravljenje
Kdaj je potrebno endodontsko zdravljenje?

Endodontsko zdravljenje je potrebno, je kadar zobna pulpa (zobni živec) vneta ali je že odmrla. Odmrla zobna pulpa je polna mikroorganizmov (predvsem bakterij), ki povzročajo vnetje v kosti ob zobni korenini (granulom, ognojek). Vnetje in odmrtje zobne pulpe sta največkrat posledica globokega kariesa (zobne gnilobe) ali poškodbe zoba.
Namen endodontskega zdravljenja je odstranitev ireverzibilno vnete ali odmrle zobne pulpe, razkuževanje koreninskih kanalov ter tesna polnitev koreninskih kanalov.

ed_img3

Kako prepoznamo obolenja zobne pulpe?

Zobna pulpa je lahko obolela, če zaznamo enega ali več od naslednjih simptomov: zobobol, dolgotrajna občutljivost na hladno in toplo, občutljivost ob ugrizu in dotiku, iztekanje gnoja iz dlesni, oteklina, zabarvanje zoba.
Največkrat pacient nima težav in obolenje pulpe odkrije zobozdravnik med pregledom ali med posegom.

Ali obstajajo drugačne možnosti zdravljenja obolenj zobne pulpe?

Druga možnost zdravljenja obolele zobne pulpe je izdrtje zoba, ki ga je potrebno kasneje nadomestiti z implantatom, protetičnim mostičkom ali snemno protezo.
Za dolgoročno ohranitev zoba z vneto ali odmrlo zobno pulpo je potrebno endodontsko zdravljenje.

Kako poteka endodontsko zdravljenje?

Zobozdravnik se najprej pogovori s pacientom in ga pregleda. Če domneva, da bi bil poseg lahko boleč, zob najprej anestezira. Nato naredi dostop do pulpne komore skozi zobno krono. Na zob natakne gumijasto opno, da ga izolira pred slino in da izpiralne tekočine, ki se uporabljajo med zdravljenjem, ne tečejo v ustno votlino. Sledi natančno čiščenje, spiranje in oblikovanje koreninskih kanalov, kar je zamuden postopek. To še posebej velja za zobe z več koreninskimi kanali, za zobe s težko prehodnimi ter ukrivljenimi kanali in za zobe, ki so že bili v preteklosti endodontsko zdravljeni. Pri opisanih postopkih je zobozdravniku v veliko pomoč mikroskop, ki omogoča dober vpogled v notranjost zoba in s tem temeljitejše čiščenje. Mikroskop bistveno doprinese k uspešnemu zdravljenju koreninskih kanalov.
Očiščen koreninski kanal lahko takoj tesno zapolnimo ali pa vanj vnesemo zdravilo in polnitev izvedemo ob naslednjem obisku, odvisno od vrste obolenja in kompleksnosti zdravljenja. Po polnitvi zobno krono zapremo z začasno plombo.
Za zdravljenje sta običajno potrebna eden ali dva obiska. Vsak obisk traja eno do dve uri.
Kasneje je potrebno zob oskrbeti s prevleko, onlajem ali plombo, kar pri napotenih pacientih naredi osebni zobozdravnik.

on_ponovnoe

 

Kako poteka ponovno endodontsko zdravljenje?

Tudi zobe, ki so že bili endodontsko zdravljeni, a še kažejo znake bolezni, lahko uspešno pozdravimo. Vzrok za neuspešno zdravljenje so navadno neobdelan del kanala ali kanali, ki so bili pri prvem zdravljenju spregledani. Že zdravljen zob se lahko ponovno inficira, če je polnitev izpostavljena bakterijam, kar se zgodi, če se pojavi nov karies, ki doseže polnitev. Z uporabo sodobnih endodontskih tehnik in opreme, kjer so najpomembnejši mikroskop in izredno natančne ultrazvočne konice, lahko poiščemo in uspešno odstranimo vzrok za neuspeh pri predhodnem zdravljenju.
Pri ponovnem endodontskem zdravljenju je potrebno najprej odstraniti staro polnitev in zatič, če je bil le-ta uporabljen. Sledi čiščenje in oblikovanje koreninskih kanalov. Ponovno endodontsko zdravljenje je kompleksnejše in bolj zamudno.

 

ed_img2

Kdaj je potrebna kirurška endodontija?

Že zdravljen zob, pri katerem še zaznamo znake obolenja, lahko zdravimo tudi kirurško. To naredimo predvsem takrat, ko je koreninski kanal skozi krono nedostopen zaradi prevleke ali zatička, ki ju ne moremo ali ne želimo odstraniti. Do koreninskega kanala, kjer je vzrok obolenja, dostopamo z nasprotne strani. Med posegom odstranimo vršiček korenine, kanal počistimo in ga tesno zapremo. Uporabljamo posebne, za mikrokirurško endodontijo prilagojene instrumente. Tudi tu sta natančnost in temeljitost ključna za uspeh, zato je v veliko pomoč povečava in osvetlitev, ki nam jo nudijo mikroskop in kirurške lupe.

Ali endodontsko zdravljenje boli?

Z uporabo modernih tehnik in anestezije velika večina pacientov med endodontskim zdravljenjem ne čuti bolečine.
Po zdravljenju se lahko pojavi občutljivost zoba, predvsem ob ugrizu, ki pa izzveni v nekaj dneh. Če se bolečina pojavi, je obvladljiva z običajnimi zdravili proti bolečini.
Zelo redko se lahko po endodontskem zdravljenju pojavi močnejša bolečina ali oteklina. V takšnem primeru je najbolje poklicati zobozdravnika.

Kako uspešno je endodontsko zdravljenje?

S sodobno in natančno izvedeno endodontijo je možno ohraniti veliko večino zob z obolelo zobno pulpo. Uspešnost je odvisna tudi od usposobljenosti, izkušenosti in opremljenosti terapevta.

Koliko stane endodontsko zdravljenje?

Kakovostno endodontsko zdravljenje zahteva veliko znanja, uporabo dragih aparatur in materialov ter je zamudno in natančno delo. Cena endodontskega zdravljenja je odvisna od zahtevnosti zdravljenja in je običajno nižja od cene drugih rešitev (implantatov ali protetičnih mostičkov). Hkrati je potrebno poudariti, da je uspešno endodontsko zdravljen zob boljši od zobnih nadomestkov.

Kaj storiti, če endodontski poseg potrebuje otrok ali mladostnik?

Nepotrebna izguba ali zabarvanje stalnega zoba v otroštvu ali mladosti ima posledice celo življenje, tako funkcionalne in estetske kot tudi finančne. Zato je še toliko bolj smiselno, da zahtevni endodontski poseg opravi za to posebej usposobljen strokovnjak. Največ možnosti za dolgoročno ohranitev zoba, ki potrebuje endodontsko zdravljenje, imamo z uspešnim prvim zdravljenjem.

Ali endodontsko zdravljen zob potemni?

Strokovno zdravljen zob ne potemni, pač pa ohrani svojo naravno barvo.

Informacije za zobozdravnike
Razvoj endodontije

Vedno boljše razumevanje biologije pulpe in razvoj opreme sta v zadnjem času prispevala k izrednemu napredku endodontskega zdravljenja. 

Z endodontskim zdravljenjem ohranjamo lastne zobe, ki jih ne more enakovredno zamenjati nobeden še tako dovršen zobni nadomestek.

Napredek tehnike zdravljenja in opreme

Zelo sta napredovali tudi tehnika zdravljenja in oprema, kar nam že danes omogoča visoko uspešnost. Z operativnim mikroskopom povečamo in predvsem osvetlimo temen endodontski prostor, kar je nujno za natančnejšo diagnostiko in terapijo. Obdelava kanala tako ne temelji samo na taktilnih ampak tudi na vidnih zaznavah. Mikroskop je omogočil tudi uporabo različnih ultrazvočnih konic, ki jih uporabljamo pri končnem oblikovanju dostopne kavitete, pri skleroziranih kanalih ter pri odstranjevanju cementnih polnitev in zalomljenih instrumentov ter zatičev. Tudi endodontski iriganti so z ultrazvočno aktivacijo bolj učinkoviti. Superelastične nikel-titanove iglice za strojno širjenje kanalov so doprinesle k predvidljivejši obdelavi predvsem ukrivljenih kanalov, saj je transportacija kanala in foramna manjša kot pri ročni obdelavi z jeklenimi iglicami.

Z uporabo MTA cementa smo izboljšali prognozo pri perforacijah endodontskega prostora in pri širokih apikalnih odprtinah. MTA cement omogoča tudi hitrejšo apeksifikacijo nedograjenih korenin in je postal prvo polnilo pri retrogradnih polnitvah.

Z uporabo sodobnih endodontskih postopkov uspešno ohranimo tudi že zdravljene zobe, pri katerih patologija perzistira. Mikroskop namreč omogoča natančno odstranitev stare polnitve in odkrivanje vzrokov patologije (majhni spregledani kanali, neobdelan del kanala, perforacije …). Še vedno pa je uspešnost ponovnih zdravljenj manjša kot uspešnost prvega zdravljenja. Največ možnosti za dolgoročno ohranitev zoba, ki potrebuje endodontsko zdravljenje, imamo z uspešnim prvim zdravljenjem.

Napotitve
1
Zaželeno je, da ima napoteni pacient rentgensko sliko prizadetega zoba in kratek opis postopkov, ki so že bili opravljeni ter morebiten načrt za dotični zob.
Prenesite spletni obrazec
2
Paciente najprej naročimo na pregled, kjer jim razložimo stanje zoba ali zob, opišemo predvidene postopke in ocenimo stroške.
3
Po končanem endodontskem zdravljenju napišemo obvestilo napotnemu zobozdravniku in pacienta naročimo na kontrolni pregled.
Pokličite
za termin
Vas boli zob? Želite reden preventivni pregled? Potrebujete nadomestitev manjkajočih zob? Si želite polepšati nasmeh? Potrebujete nasvet? Vas moti plomba? Želite odstraniti trde in mehke zobne obloge? Vam krvavijo dlesni? Niste zadovoljni z izgledom?